Vážení obchodníci, členové a přátelé,

Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika - Pobřeží Slonoviny byla založena v dubnu 2009. Komora je neziskovou organizací, která svou činností napomáhá k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi subjekty českými a z Pobřeží Slonoviny.

Při svém založení si vytkla za své hlavní poslání podporovat a rozvíjet česko-pobřežně slonovinové obchodní vztahy. Proto se snažíme navazovat a rozšiřovat kontakty mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, poskytovat informační servis podnikatelům a zajišťovat odbornou pomoc při uzavírání obchodních smluvních vztahů.

Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika - Pobřeží Slonoviny velmi úzce spolupracuje s ambasádou Pobřeží Slonoviny v Berlíně, spolupracuje s řadou ministerstev a dalších státních organizací, velkým množstvím podnikatelských subjektů v České Republice a Pobřeží Slonoviny. Komora  je připravena maximálně pomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi.

 

Achille Dibo

prezident 

Smíšené obchodní a průmyslové komory

Česká Republika - Pobřeží Slonoviny 


 

Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika - Pobřeží Slonoviny je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území Pobřeží slonoviny nebo České republiky. Komora je neziskovou právnickou organizací registrovanou podle § 49 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb.

 

            

 

Máme úzké kontakty s četnými firmami, svazy a vládními organizacemi v České republice a Pobřeží Slonoviny. Podporujeme budování obchodní sítě našich členů i výměnu zkušeností s firmami v České republice. Zastupujeme zájmy svých členů a informujeme je o různých publikacích a pracovních týmech zabývajících se aktuálními hospodářskými a hospodářsko-politickými tématy.

 

 

 

 

Základní údaje o subjektu:

IČ: 28549236

Sídlo: Fryčovická 458, Praha Letňany, 199 00

Právní forma:

Komora (s výjimkou profesních komor) - nezisková organizace

Datum vzniku: 24. 4. 2009

Spisová značka: A 65412, Městský soud v Praze

 

Předmět činnosti:

Napomáhat svou činností ke všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a pobřeží slonoviny podnikatelskými subjekty

navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí

poskytování informačního servisu podnikatelům

zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů

pořádání odborných seminářů

Statutární orgán:

Achille Dibo - prezident Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká Republika - Pobřeží Slonoviny