Smíšená obchodní a průmyslová komora Česko-Pobřeží Slonoviny

Vážení obchodnici, členové a přátelé,

smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika Pobřeží Slonoviny byla založena v dubnu 2009 Komora je neziskovou organizaci, která svou činnosti napomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi subjekty českými a z Pobřeží Slonoviny Pri svém založení si vytkla za sve hlavni poslání podporovat a rozvíjet česko pobřežní slonovinové obchodní vztahy. Proto se snažíme navazovat a rotovat kontakty mezi podnikatelskými subjekty obou zemi, poskytovat informační servis podnikateli a zajišťovat odbornou pomoc při uzavírání obchodní smluvních vztahů

Smíšená Obchodní a Průmyslová komora Česká Republika Pobřeží Slonoviny velmi úzce spolupracuje ambasádou Pobřeží Slonoviny v Berlíně spolupracuje s radou ministerstev a dalších státních organizaci, velkým množství podnikatelských subjektů v České Republice a Pobřeží Slonoviny Komora je připravena maximálně pomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi.

Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika Pobřeží Slonoviny je dobrovolným sdružením českých a zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území Pobřeží slonoviny nebo České republiky. Komora je neziskovou právnickou organizací registrovanou podle § 49 odst. 2 zákona 42/1980 Sb.

Mame úzké kontakty s četnými firmami, svazy a vladnimi organizacemi v České republice a Pobrezi Slonoviny Podporujeme budování obchodni ste našich end | výměnu zkušenosti s firmami v České republic Zastupujeme zájmy svých člen a informujeme je o rázných publikacich a pracovnich týmech zabývajících se aktualnimi hospodárskymi a hospodarsko-politickými tematy.

Achille Dibo prezident Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká Republika Pobřeží Slonoviny.

Základní údaje o subjektu:

ID: 28549236

Sidlo: Fryčovická 458, Prato Letňany, 199 00

Právní forma: Komora (s výjimkou profesních komor)-nezisková organizace

Datum vzniku: 24.4.2009

Spisová značka: A 65412, Městský soud v Praze

Napomáhat svou činnosti všestrannému rozvoj vzájemného obchodu mezi českými a Pobřeží Slonoviny podnikatelskými subjekty.

Navazování a rozvoj kontaktů mezi podnikatelským subjekty obou zemí.

Poskytování informačních servisu podnikatelům zajišťování odborné pomoci pri uzavírání obchodních servisních vztahů.

Pořádání odborných seminářů.

Statutární orgán Achille Dibo Prezident Smíšené obchodní a průmyslové komory Česká Republika Pobřeží Slonoviny.