Smíšená obchodní a průmyslová komora Česko - Pobřeží Slonoviny

Vážení obchodníci, členové a přátelé.

ČR-CI

Vznik komory.
Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika – Pobřeží Slonoviny byla založena v dubnu 2009. Komora je neziskovou organizaci, která svou činnosti napomáhá k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi subjekty českými a z Pobřeží Slonoviny.

Spolupráce komory a ČR a CI.
Při svém založení si vytkla za své hlavní poslání podporovat a rozvijet česko- pobřežně slonovinové obchodní vztahy. Proto se snažíme navazovat a rozditovat kontakty mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, poskytovat informační servis podnikatelům a zajišťovat odbornou pomoc pri uzavírání obchodních smluvních vztahů.

Aktivita komory.
Smíšená obchodní a průmyslová komora Česká Republika – Pobřeží Slonoviny velmi úzce spolupracuje s ambasádou Pobřeží Slonoviny v Berlíně, spolupracuje s řadou ministerstev a dalších státních organizaci, velkým množstvím podnikatelských subjektů v České Republice a Pobřeží Slonoviny. Komora je připravena maximálně pomáhat všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi.

CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY CZECH REPUBLIC – IVORY COAST

Konzultace je zdarma o podnikání v CI!

Neváhejte nás kontaktovat a diskutuje s námi o vašem vstupu na Pobřeží Slonoviny.

Služby a členství v komoře.

Slider

Člen komory získává podporu v podnikání, poradenství a konzultace, zpracování podkladů pro vstup na Pobřeží Slonoviny, přístup ke všem službám komory.