Smíšená obchodní a průmyslová komora Česko-Pobřeží Slonoviny

Služby

Obchodní služby a členství

  • Poskytujeme podporu českým firmám pri vstupu na trh Pobřeží slonoviny a poskytujeme poradenství firmám z Pobřeží slonoviny, které naopak chtěji vstoupit na tim český
  • Nabízíme kompetentní poradenství a firoký servis. Naše nabídky saha mimo jiné od obecných informaci ke vstupu na oba trhy přes adresní Reuters, až po osloveni potenciálních partnerů a podporu pit vyjednávání nimi, Vyhotovení nejrůznějších studi, průzkumů trhu a zpracování ekonomických statistických informaci, poskytuje překladatelské a tlumočnické služby, včetně překladů se soudnim ověřenim
  • Pře vezmeme vyřízení vrácení daň z přidané hodnoty a nabízíme informace o bonitě, jakož i inkasni a smirčí služby
  • Nabídka seminářů k podnikovému vzdělávání

Výhody registrovaných členů Komory:

Máme úzké kontakty s četnými firmami, svazy a vládními organizacemi v České republice a Pobřeží Slonoviny Podporujeme budování obchodní site našich členů i výměnu zkušenosti s firmami v České republice Za stupujeme zájmy svých členů a informujeme je o různých publikacích a pracovních týmech zabývajících se aktuálních hospodářských a hospodářsko-politickými tématy. Setkávání členové komory, Hospodářská diskuze, atd. Pro registraci členství, popř. jakékoli otázky, nás prosím kontaktujte na emailu info@cr-ci.com.

Členské poplatky:

  • Právnická osoba… 15.000 Kč, popř. ekvivalent 500 EUR
  • Fyzická osoba 1.500 Kč, popř. ekvivalent 50 EUR