Výhody registrovaných členů Komory…

Výhody registrovaných členů Komory.

Máme úzká kontakty s četnými firmami, svazy a vládními organizacemi v České republice a Pobřeží Slonoviny Podporujeme budování obchodní site našich členů i výměnu zkušenosti s firmami v České republice Zastupuje zájmy svých členů a informujeme je o různých publikacích a pracovních týmech zabývajících se aktuálními hospodářskými a hospodářsko-politickými tématy. Setkávání členů komory, Hospodářská diskuze, atd. Pro registraci členství, popř. jakékoli otázky, nás prosím kontaktujte na emailu infolatjer-ci.com

Členské poplatky:

  • právnická osoba… 10.000 Kč, popř. ekvivalent 500 EUR
  • fyzická osoba 1.500 Kč, popř. ekvivalent 50 EUR