Přítomnost na trhu Pobřeží slonoviny za kontrolované náklady.

Pobřeží slonoviny vyžadují stálou nebo částečnou přítomnost spolupracovníka (dočasná mise, plnění smlouvy, analýza před definitivním založením, prospekce za kontrolované náklady atd.), nabízíme vám několik možností, které budou vyhovovat analýze spolu:

  1. Poskytnutí vybavených a bezpečných kanceláří pro vašeho zaměstnance
  2. Poštovní a pouze poštovní domicil vaší činnosti
  3. Mzdový přenos pro vaše zaměstnance a koučink trhu
  4. Sekretářské a záznamové služby
  5. Propagace vašich aktivit (prezentace produktů, organizace schůzek s vašimi zájemci) poskytnutí vybavené místnosti s 25 místy
  6. Organizace vašich recepcí, public relations a ekonomických akcí