• Poskytujeme podporu českým firmám při vstupu na trh Pobřeží slonoviny a poskytujeme poradenství firmám z Pobžeží slonoviny, které naopak chtějí vstoupit na trh český. 
  • Nabízíme kompetentní poradenství a široký servis. Naše nabídka sahá mimo jiné od obecných informací ke vstupu na oba trhy přes adresní rešerše až po oslovení potenciálních partnerů a podporu při vyjednávání s nimi.
  • Vyhotovení nejrůznějších studií, průzkumů trhu a zpracování ekonomických statistických informací, poskytuje překladatelské a tlumočnické služby, včetně překladů se soudním ověřením
  • Převezmeme vyřízení vrácení daně z přidané hodnoty a nabízíme informace o bonitě, jakož i inkasní a smírčí služby.
  • Nabídka seminářů k podnikovému vzdělávání

 

 

 

Výhody registrovaných členů Komory:

Máme úzké kontakty s četnými firmami, svazy a vládními organizacemi v České republice a Pobřeží Slonoviny. Podporujeme budování obchodní sítě našich členů i výměnu zkušeností s firmami v České republice. Zastupujeme zájmy svých členů a informujeme je o různých publikacích a pracovních týmech zabývajících se aktuálními hospodářskými a hospodářsko-politickými tématy. Setkávání členů komory, Hospodářská diskuze, atd. Pro registraci členství, popř. jakékoli otázky, nás prosíme kontaktujte na emailu info[at]cr-ci.com

Členské poplatky:

právnická osoba .....  15.000 Kč, popř. ekvivalent 500 EUR

fyzická osoba .......... 1.500 Kč, popř. ekvivalent 50 EUR